TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI

Mã số: SVV148

Thông tin

Order CỘI THIỀN CỘI THIỀN

Kích thước : 18 x 23 cm
Chất đá: Gờ nai

Trăng Treo Đỉnh Núi, vân thạch trắng vẽ lên bức tranh sơn thủy hữu tình với vầng trăng tròn như cô giá 16 đang treo lơ lửng trên đỉnh núi.

Xin được mượn bài Nguyệt Dạ của Lưu Phương Bình để luận cảnh vậy:

Đêm Khuya trăng sáng chiếu qua nhà
Bắc Đẩu ngang hiên, Nam Đẩu tà
Mới biết đêm nay xuân tiết ấm
Ngoài song tiếng dế vẳng gần xa.