THÁI BÌNH HỮU TƯỢNG

Mã số: SVV152

Thông tin

Order THÁI BÌNH HỮU TƯỢNG THÁI BÌNH HỮU TƯỢNG

Kích thước : 11 x 19 cm
Chất đá: Gờ nai

Thái Bình Hữu Tượng, từ vân thạch màu trắng có hình chú voi bay mang lại cho gia chủ miền vui hạnh phúc, an khang thịnh vượng.