BẠCH LONG NHƯ Ý

Mã số: SVV143

Thông tin

Order BẠCH LONG NHƯ Ý BẠCH LONG NHƯ Ý

Kích thước : 26 x 23 cm
Chất đá: Gờ nai

Xưa đến nay Rồng luôn được xem là biểu tượng của quyền lực, sức mạnh, và sự may mắn. Rồng là một trong 4 linh vật và còn là biểu tượng của Vạn Sự Như Ý Cát Tường.

Trong phong thủy phái Loan Đầu thì hình tượng Rồng được đặt vị trí bên trái của dương trạch (nhà ở), phòng làm việc, bàn làm việc để trấn giữ tiểu nhân và tiêu trừ sát khí.