Đá cảnh “Biển Giận”

Mã số: 3SVV9B16

Kích thước: Dài 39cm, Cao 28cm, Dày 6cm Chất liệu : Gniess

Detail

Đá cảnh Lão Tiên

Mã số: 6SVV9A16

Kích thước: Ngang 12.5cm, Cao 16cm, Dày 6.5cm Chất liệu : Gniess

Detail

Đá cảnh Bản Đồ Việt Nam

Mã số: 1SVV10B16

Kích thước: Dài 29cm, Cao 20cm, Dày 10cm Chất liệu : Gniess

Detail

Suiseki Phong Cảnh

Mã số: 2SVV9A16

Kích thước: Ngang 17cm, Cao 12cm, Dày 7cm Chất liệu : Gniess

Detail

Đá cảnh Trừu tượng 6A1710

Mã số: suiseki6A1710

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 12cm, Sâu 4cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh phong cảnh 1A16

Mã số: SVV 210

Kích thước: cao 30cm, ngang 16cm, dày 12cm Chất liệu : Gniess.

Detail

Đá cảnh Phong cảnh 6A1713

Mã số: suiseki6A1713

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 22cm, Sâu 8cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh Phong cảnh 6A172

Mã số: suiseki6A172

Kích thước: Ngang 12cm, Cao 18cm, Sâu 8cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh Số 8 6A177

Mã số: suiseki6A177

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 9cm, Sâu 5cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh Đại ngàn 2B171

Mã số: suiseki2B171

Kích thước: Ngang 42cm, Cao 28cm, Sâu 8cm Chất liệu : Gniess

Detail

Đá cảnh Phong cảnh 6A171

Mã số: suiseki6A171

Kích thước: Ngang 15cm, Cao 19cm, Sâu 9cm Chất liệu :...

Detail

Người tiền sử (Đã bán)

Mã số: SVV100

Kích thước : 16 x 17 cm Chất đá: Gờ nai

Detail
Trang 1 trên 1112345...10...Trang cuối »