Hoàn kiếm sơn

Mã số: SHV166

Thông tin

Order Hoàn kiếm sơn Hoàn kiếm sơn

Kích thước : 23 x 9 cm

HOÀN KIẾM SƠN: Đá Bazan với vân thạch màu vàng vẽ bức tranh Lê Thái Tổ rút gươm trả, rùa vàng.