Sinh Lão Bệnh Tử

Mã số: SHV132

Thông tin

Order Sinh Lão Bệnh Tử Sinh Lão Bệnh Tử

Kích thước : 21cm x 12cm x 15cm

Chất đá: Bazan

Viên dá mô tả từng bậc thang của các cung Sinh – Lão – Bệnh – Tử, quy luât của cuộc sống, không có thể thay đổi, nhưng nếu biết sống đúng mức thì cái chết chỉ là giâc ngủ ngàn thu.