Ruộng Bậc Thang (Đã bán)

Mã số: SHV204

Thông tin

Order Ruộng Bậc Thang Ruộng Bậc Thang

Kích thước : 18 x 9 cm

Ruộng Bậc Thang, một thể loại tranh phong cảnh sản xuất nông nghiệp ở miền núi việt Nam và cá nước Đông Dương