Đá Cảnh Hắc Bạch Vô Thường 2

Mã số: 9SHV9B16

Thông tin

Kích thước của Hắc Lão Nhân: Ngang 11cm, Cao 26cm, Dày 10cm
Chất liệu : Gniess
Các bạn có thể mua cặp đôi Hắc Bạch Vô Thường
Kích thước của Bạch Lão Nhân: Ngang 13cm, Cao 24cm, Dày 8cm
Chất liệu : Gniess