Đá cảnh Núi dài 4A171

Mã số: suiseki4A171

Kích thước: Dài 35cm, Cao 7.5cm, Dày 8cm Chất liệu : Bazan

Detail

Đá cảnh Băng Sơn 3B177

Mã số: suiseki3B177

Kích thước: Dài 33cm, Cao 11cm, Dày 22cm Chất liệu : Gờ Nai  

Detail

Đá cảnh Thác nước 3B176

Mã số: suiseki3B176

Kích thước: Dài 21cm, Cao 14cm, Dày 13cm Chất liệu : Bazan Nguồn gốc: Sông Cái, Tỉnh Khánh Vĩnh, Việt...

Detail

Đá cảnh Người 1A175

Mã số: suiseki1A175

Kích thước: Ngang 3cm, Cao 16cm, Sâu 4.5cm Chất liệu : Basalt

Detail

Đá cảnh Trừu tượng 1A174

Mã số: suiseki1A174

Kích thước: Ngang 20cm, Cao 19cm, Sâu 8cm Chất liệu : Gniess

Detail

Đá cảnh Thánh Giá 3B173

Mã số: suiseki3B173

Kích thước: Dài 14cm, Cao 19cm, Dày 5cm Chất liệu : Basalt Nguồn gốc: Sông Đại Bình, Tỉnh Laâm Đồng,  Việt...

Detail

Đá cảnh Đại ngàn 3A161

Mã số: 3A161

Kích thước : D 16cm x C 8.5cm x R 11cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh Bình nguyên Núi 3A171

Mã số: suiseki3A171

Kích thước: Ngang 40cm, Cao 7cm, Sâu 14cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh Núi mây 1B1724

Mã số: suiseki1B1724

Kích thước: Ngang 24cm, Cao 11cm, Sâu 12cm Chất liệu : Caxedon Đen

Detail

Đá cảnh Ông Thọ 6A1712

Mã số: suiseki6A1712

Kích thước: Ngang 13cm, Cao 26cm, Sâu 10cm Chất liệu :...

Detail

Đá cảnh Cao sơn lưu thủy 1B1725

Mã số: suiseki1B1725

Kích thước: Ngang 8cm, Cao 28cm, Sâu 10cm Chất liệu : Bazan

Detail

Đá cảnh Núi dài 3A173

Mã số: suiseki3A173

Kích thước: Ngang 32cm, Cao 8cm, Sâu 11cm Chất liệu :...

Detail
Trang 1 trên 3212345...102030...Trang cuối »