Thể loại hình dáng

Đá cảnh Núi dài 4A171

Mã số: suiseki4A171

Kích thước: Dài 35cm, Cao 7.5cm, Dày 8cm Chất liệu : Bazan

Đá cảnh Băng Sơn 3B177

Mã số: suiseki3B177

Kích thước: Dài 33cm, Cao 11cm, Dày 22cm Chất liệu : Gờ Nai  

Đá cảnh Thác nước 3B176

Mã số: suiseki3B176

Kích thước: Dài 21cm, Cao 14cm, Dày 13cm Chất liệu : Bazan Nguồn gốc: Sông Cái, Tỉnh Khánh Vĩnh, Việt...

Xem tất cả Thể loại hình dáng...

Thể loại vân thạch

Đá cảnh “Biển Giận”

Mã số: 3SVV9B16

Kích thước: Dài 39cm, Cao 28cm, Dày 6cm Chất liệu : Gniess

Đá cảnh Lão Tiên

Mã số: 6SVV9A16

Kích thước: Ngang 12.5cm, Cao 16cm, Dày 6.5cm Chất liệu : Gniess

Đá cảnh Bản Đồ Việt Nam

Mã số: 1SVV10B16

Kích thước: Dài 29cm, Cao 20cm, Dày 10cm Chất liệu : Gniess

Xem tất cả Thể loại vân thạch...

Đá cảnh mini

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Xem tất cả Đá cảnh mini...

Đá cảnh chưa đế

Đá cảnh Thiền Sư 3A175

Mã số: suiseki3A175

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 14cm, Sâu 5.5cm Chất liệu : Gờ...

Đá cảnh Phong cảnh 3A174

Mã số: suiseki3A174

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 16cm, Sâu 7cm Chất liệu : Gờ...

Xem tất cả Đá cảnh chưa đế...