Thể loại hình dáng

Đá cảnh Núi dài 4A171

Mã số: suiseki4A171

Kích thước: Dài 35cm, Cao 7.5cm, Dày 8cm Chất liệu : Bazan

Đá cảnh Băng Sơn 3B177 (Đã bán)

Mã số: suiseki3B177

Kích thước: Dài 33cm, Cao 11cm, Dày 22cm Chất liệu : Gờ Nai  

Đá cảnh Thác nước 3B176

Mã số: suiseki3B176

Kích thước: Dài 21cm, Cao 14cm, Dày 13cm Chất liệu : Bazan Nguồn gốc: Sông Cái, Tỉnh Khánh Vĩnh, Việt...

Xem tất cả Thể loại hình dáng...

Thể loại vân thạch

Đá cảnh “Biển Giận”

Mã số: 3SVV9B16

Kích thước: Dài 39cm, Cao 28cm, Dày 6cm Chất liệu : Gniess

Đá cảnh Lão Tiên (Đã bán)

Mã số: 6SVV9A16

Kích thước: Ngang 12.5cm, Cao 16cm, Dày 6.5cm Chất liệu : Gniess

Đá cảnh Bản Đồ Việt Nam

Mã số: 1SVV10B16

Kích thước: Dài 29cm, Cao 20cm, Dày 10cm Chất liệu : Gniess

Xem tất cả Thể loại vân thạch...

Đá cảnh chưa đế

Đá cảnh Thiền Sư 3A175

Mã số: suiseki3A175

Kích thước: Ngang 14cm, Cao 14cm, Sâu 5.5cm Chất liệu : Gờ...

Đá cảnh Phong cảnh 3A174

Mã số: suiseki3A174

Kích thước: Ngang 19cm, Cao 16cm, Sâu 7cm Chất liệu : Gờ...

Xem tất cả Đá cảnh chưa đế...